Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Firma eSelektio Natalia Szymkowiak pragnie poinformować, że współpracuje z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości SA. w ramach działania 8.1 Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej osi priorytetowej 8 Społeczeństwo informacyjne zwiększanie innowacyjności gospodarki Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007 - 2013 przy realizacji następującego projektu:
„Stworzenie serwisu oferującego automatyczną weryfikację kompetencji i rekrutację pracowników dla firm oraz e-learning innowacyjną metodą psychologii narracyjnej”.Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.
Dotacje na innowacje - Inwestujemy w Waszą przyszłość.


Kontakt do osoby udzielającej informacji na temat realizowango projektu:
Natalia Szymkowiak
natalia.szymkowiak@eselektio.com
tel: 616 460 652


Więcej informacji można znaleźć na stronach: