Assessment Center

Assesment Center (Assessement Centre) to metoda selekcji kandydatów do pracy badająca umiejętności, kompetencje i wiedzę za pomocą zestawu różnorodnych ćwiczeń, gier, testów, pytań i zadań dobieranych w oparciu o specyfikę stanowiska, na które prowadzona jest rekrutacja. Assesment Center pozwala ocenić, którzy kandydaci i w jakim stopniu spełniają wymogi pracodawcy.

Assesment Center służy analizie i ocenie tylko pewnej grupy kompetencji i pozwoli wyselekcjonować pretendenta najbardziej pasującego do Państwa profilu poszukiwań.

Nasze testy na dzień dzisiejszy umożliwiają zbadanie umiejętności takich jak między innymi:

  • umiejętności szybkiego i trafnego wnioskowania,
  • umiejętności sprzedażowe,
  • obsługa programów pakietu MS Office,
  • obsługa programów graficznych,
  • bogaty zasób słownictwa,
  • umiejętność adaptacji,
  • planowanie i organizacja pracy,
  • dobra pamięć,
  • i wiele innych.

Przykładowe e-Assessment Centre

Jednym z narzędzi stosowanych przez eSelektio w trakcie weryfikacji kandydatów i pracowników są testy psychologiczne i merytoryczne stworzone na podstawie profesjonalnej baterii testów. Ich dobór oraz zakres dopasowany do wymogów poszczególnych stanowisk pozwala zweryfikować kluczowe kompetencje i predyspozycje do wykonywania konkretnych zadań. Poniżej przedstawiamy niektóre typy zadań, z którymi zmierzyć się muszą kandydaci podchodzący do II etapu rekrutacji, jakim jest właśnie e-Assessment Center (e-Assessement Centre).

Pytania otwarte

Podczas e-Assessment Center (e-Assessement Centre) przeprowadzanego przez portal eSelektio kandydatom mogą zostać zadane pytania otwarte, na które muszą oni udzielić odpowiedzi w określonym czasie. Zostaną one nagrane za pomocą kamerki internetowej oraz mikrofonu, a zapoznać się z nimi można tuż po zakończeniu rekrutacji. PRZYKŁAD

Testy interaktywne

Podczas e-Assessment Center (e-Assessement Centre) wiele miękkich i twardych umiejętności kandydata weryfikowanych być może za pomocą różnego rodzaju interaktywnych gier i testów. Skutecznie sprawdzony może być w ten sposób również poziom pożądanych przez pracodawcę cech. Link do przykładowej gry mierzącej szybkość pisania na klawiaturze, która w prosty sposób obrazuje mechanikę działania systemu znajduje się poniżej. PRZYKŁAD

Matryce Ravena

Kandydaci mogą się także spodziewać zadań opartych na teście matryc Ravena. Sprawdzają one ich zdolności dedukcji, logicznego myślenia czy zauważania zasady ciągłości wzorów. Więcej informacji oraz przykładowe zadanie oparte na tej metodzie znajdują się poniżej. DODATKOWE INFORMACJE

Testy numeryczne

Bardzo istotną umiejętnością, jest analiza danych liczbowych. Nasze testy umożliwiają zweryfikowanie zdolności kandydatów do przeprowadzania różnego rodzaju operacji matematycznych - badają zarówno umiejętność logicznego myślenia jak i sprawność w posługiwaniu się liczbami również w sytuacji presji czasowej lub stresu. Poniżej znajduje się przykładowy test udowadniający, jak istotne jest to narzędzie. DODATKOWE INFORMACJE